پروژه هتل گیلاریا

پروژه هتل گیلاریا

در پروژه هتل گیلاریا ساخت و ساز با تمام سرعت و دقت در حال اجرا می باشد.
طراحی پنجره های عایق به صدا و انرژی

طراحی پنجره های عایق به صدا و انرژی

امروزه آلودگی صوتی از سوی محافل دست اندرکار مانند سایر آلودگی ها نظیر آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته و استفاده از شیشه های چند جداره از مهمترین روش های کاهش این آلودگی به ویژه در شهرهای بزرگ به شمار می رود. افزایش چشمگیر قیمت انرژی در سال های اخیر موجب گردیده است دست اندرکاران صنعت ساختمان به روش های کاهش اتلاف انرژی از سطوح خارجی ساختمان رو آورند. پنجره و شیشه های ساختمان مهمترین بخش هدردهنده انرژی به شمار می روند و استفاده از شیشه های دو و چند جداره به میزان قابل توجهی در کاهش اتلاف انرژی موثر است و در حد محسوسی هزینه های حرارتی و برودتی را کاهش می دهد. پنجره های عایق استاندارد، ضمن کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی مصرف انرژی، آسایش حرارتی ساکنین ساختمان را فراهم می سازد.

همکاران ما

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
پروژه هتل گیلاریا

پروژه هتل گیلاریا

در پروژه هتل گیلاریا ساخت و ساز با تمام سرعت و دقت در حال اجرا می باشد.